Informare GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiune la 15.01.2022

 1. Declaratie de conformitate Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei sectiuni.
 2. Cadrul legal aplicabil:
  • Regulamentul European Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), inserare link
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 inserare link
  • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice inserare link
 1. Datele de identificare ale operatorului si ale reprezentantilor acestuia: Grin Pink Med SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Barajul Arges nr. 23, Et. 4, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti Cod 014121, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4613/2014, Cod Unic de Inregistrare 33062441, e-mail office@grinpinkmed.ro, Tel XXXXXX, IBAN: RO94BUCU1111215937342RON deschis la Alpha Bank, RO20INGB0000999906398671 deschis la ING Bank, reprezentata legal prin responsabil cu protectia datelor XXX Tel XXX, e-mail dpo@exmedica.ro
 2. Categoriile de date cu caracter personal vizate: datele de identitate, datele privind domiciliul / resedinta, datele de contact incluzand adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de IP, date finaciare si bancare anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil.
 3. Scopul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: operatorul Frin Pink Med SRL va prelucra datele cu caracter personal in scopul derularii raporturilor comerciale si financiar-fiscale ce decurg din acestea, precum si in scopuri statistice si de marketing, interesul legitim fiind acela de a-si putea indeplini obligatiile comerciale asumate, de a respecta legislatia finaciara si fiscala, de a-si proteja interesele sale legitime privind atacuri cibernetice sau tentative de frauda, precum si de a-si imbunatati permenent activitatea. Grin Pink Med SRL isi asuma expres obligatia de a administra in conditii de siguranta, confidentialitate totala si numai pentru scopurile declarate datele clientilor. Datele cu caracter personal nu vor fi puse la dispozitia niciunui tert, cu exceptia partenerilor nostri cu care colaboram pentru efectuarea actelor de comert, precum si autoritatilor publice, doar in conditiile speciale ale legii.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii:
 • 6 Alin. 1 Lit a din UE 2016/679 GDPR, pe baza consimtamantului liber exprimat pentru scopurile declarate prin prezenta nota de informare,
 • 6 Alin. 1 Lit b din UE 2016/679 GDPR, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,
 • 6 Alin. 1 Lit c din UE 2016/679 GDPR – obligatie legala reglementata de legislatia comerciala, financiara si fiscala precum si
 • 6 Alin. 1 Lit f din UE 2016/679 GDPR prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal,
 1. Perioada de stocare si prelucrare a datelor: criteriul principal pentru stabilirea acestei perioade va fi relevanta si actualitatea comerciala, precum si perioada minima obligatorie privind pastrarea documentelor financiar – contabile si fiscale prevazuta de Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2634/5.11.2015 privind documentele financiar-contabile
 2. Categoriile de persoane catre care transmitem datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
 • societăți din cadrul aceluiași grup
 • partenerilor comerciali implicati in derularea, sub orice forma legala, a raportului comercial si financiar-fiscal
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
 • autorităților publice, in conditiile legii

GRIN PINK MED S.R.L. se angajeaza sa utilizeze datele personale detinute strict pentru pentru derularea raporturilor comerciale si financiare ce decurg din acestea.

 1. Drepturile persoanei vizate: prin prezenta va comunicam in mod limpede, concis si neechivoc existenta dreptului de a formula cereri scrise adresate catre Grin Pink Med SRL, cu sediul in Str. Barajul Arges nr. 23, Et. 4, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti Cod 014121 sau pe adresele de e-mail office@grinpinkmed.ro / dpo@grinpinkmed.ro, prin care, in conditiile legii, puteti solicita:
 • acces (in sensul furnizarii de informatii in scris) privind datele proprii cu caracter personal prelucrate,
 • rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal detinute de operator
 • restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a va opune prelucrării,
 • portabilitatea datelor,
 • respectara dreptului de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea,
 • dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment (fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia), precum si dreptul de a depune o plângere în faţa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral Gh. Magheru 28-30 Sect. 1, Cod 010336 Bucuresti, https://www.dataprotection.ro
Menu